English
مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
راهنمای

                              مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

راهنمای نگارش مقالات

 

1. نوع مقاله

مقالات ارسالی می‌بایست حاصل یک کار تحقیقی و پژوهشی اصیل باشند و جنبه نوآوری تحقیق مد نظر قرار گیرد. مقالات ارسالی جای دیگر چاپ و یا همزمان ارسال نشده باشند و توصیه می‌گردد در حد امکان در متن مقاله خود به مقالات شماره‌های قبلی مجله انجمن زمین‌شناسی مهندسی استناد نمایند. بدیهی است این امر می‌تواند در بالا بردن امتیاز مجله بین مجلات نمایه شده ISCمؤثر باشد.

 

2. روش نگارش و تدوین

- مقالات با نرم‌افزاز  word-2007با فاصله سطرهای 5/1 و به صورت یک‌ستونه روی کاغذ A4با رعایت 3 سانتی‌متر حاشیه از هر طرف در 4 نسخه (بدون ذکر نام نگارنده/گان)  تهیه شده و همراه با فایل الکترونیکی مقاله ارسال گردد. نوع و اندازه قلمبر اساس جدول ارائه شده در این راهنما باشد.برای قلم لاتين از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به جز جداول و متن اشکال) دو واحد کمتر از اندازه قلم فارسی درهرموقعيت مورد استفاده خواهد بود.

- همراه مقاله باید یک صفحه جداگانه که در آن عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده(گان)، مرتبه علمی و نام مؤسسه محل اشتغال نگارنده (گان)، به فارسی و انگلیسی و نام فرد مسئول مکاتبات به همراه آدرس E-mail به پیوست ارسال و از ذکر مشخصات در سایر صفحات خودداری شود.

- جدول‌ها وشکل‌ها در متن مقاله قرار داده شود. پهنایجدول‌ها و شکل‌ها باید به گونه­ای باشد که به صورت دوستونه (حداکثر5/7 سانتی‌متر) یا یک ستونه (حداکثر17سانتی‌متر) مورد استفاده قرار گیرد. به همه شکل‌ها یا جدول‌ها بایستی در متن ارجاع داده شوند. 

- کلیه منحنی‌ها، نمودارها، عکس‌ها و نقشه‌ها با عنوان "شکل" نامگذاری شوند. شماره و عنوان شکل در زیر آن درج گردد.

- شماره و عنوان جدول در بالای آن درج گردد. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. تمامی جداول به زبان فارسی تهیه گردند. جداول تا حد امکان بدون خطوط قائم باشند. در عنوان کلمه جدول و شماره ان به صورت  پر رنگ (سیاه) باشد (مثال: جدول 1.) و بقیه عنوان به صورت معمولی باشد.

- شکل‌ها باید بصورت سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده باشند و ذکر مأخذ شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، در زیر عنوان شكل الزامی است. شکل و اطلاعات روی آن به صورت یک تصویر باشد(از گذاشتن  Text Box‌ و نوشتن اطلاعات بر روی اشکال خودداری نمایید).

- برای نوشتن فرمول‌ها حتماً از قابلیت فرمول نویسی  Equation موجود در نرم‌افزار wordاستفاده نموده و از آوردن فرمول به صورت تصویر خوددرای نمایید.

- در هنگام ارجاع به منابع در داخل متن، براي منابعی كه به زبان انگليسي نوشته شده‌اند، نام فاميلي نويسنده و سال انتشار با حروف انگليسي مانند,Heok et al., 2008)(Bell, 2005, Hoek and marinous, 1998و مراجع فارسي با حروف فارسي نوشته ‌شوند. توجهشود هرگاه تعداد نویسندگان از دو نفر بيشتر باشد از واژه همكاران يا et al.بعد از نام فاميلي نويسنده اول استفاده ميشود. از به كاربردن علامت &بجاي andدر متن و در ليست منابع خودداري گردد.

 - واحدهای استفاده شده در مقاله در سیستم متریک باشد و در صورت استفاده از سیستم دیگر معادل متریک آن ذکر گردد.

3. اجزاء مقاله

- عنوان (به فارسی و انگلیسی): عنوان باید خلاصه و بیانگر محتویات مقاله باشد.

- چکیده (به فارسی و انگلیسی): چکيده بايد طی يک يا دو پاراگراف و حداکثر 200 کلمه بطور صريح موضوع و نتايج پژوهش انجام شده را مطرح کند، يعنی بيان کند که چه کاری، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتيجه‌ای حاصل شده است. در چکيده نبايد هيچ‌گونه جزئيات، جدول، شکل يا فرمولی را درج کرد. چکیده به زبان انگلیسی باید برگردان کامل محتوی فارسی آن باشد و در یک صفحه مجزا در آخر مقاله آورده شود.

- کلید واژه‌ها (به فارسی و انگلیسی): درباره موضوع مورد پژوهش حداکثر 6 واژه بعد از چکیده ارائه شود.

- مقدمه: مقدمه باید شامل طرح مسئله، اهمیت، پیشینه، هدف، مرور منابع و توصیف منطقه تحقیق باشد. از مقدمه به بعد عنوان‌ها شماره‌گذاری شوند.

متن مقاله: عناوین متن مقاله بر اساس نوع تحقیق توسط مؤلف باید به نحو مطلوب بیان و تشریح مواد و روش تحقیق، نتایج کمی و کیفی بدست آمده و به بحث و بررسی نتایج بپردازد.

- نتیجه‌گیری: شامل جمع‌بندی نتایج تحقیقات انجام شده و ذکر نوآوری‌های تحقیق است. که در صورت ضرورت می‌تواند همراه با پیشنهادات باشد.

- منابع: کلیه منابع اشاره شده در متن باید در لیست منابع آورده شود و بالعکس کلیه منابع لیست باید در متن مورد استفاده و اشاره قرار گرفته باشد. منابع شامل فهرستی از منابع فارسی و سپس خارجی است که به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا نام سازمان مربوطه ) مرتب و بر اساس الگوی زیر ارائه شود.

مقاله از مجلات علمی( نام کامل مجله نوشته شود):

Khamehchiyan, M., Abdolmaleki, P., Rakei, B., 2011. Landslide susceptibility mapping using backpropagation neural networks and logistic regression: The Sephidargole case study, Semnan, Iran. Geomechanics and Geoengineering: An International Journal, 6(3): 237–250.

کتاب:

Rosenblatt, F. ,1962. Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms. Washington, DC: Spartan Books, 112p.

یک فصل یا قسمت از کتاب:

Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B.S., Smith , R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281–304.

همایش(نام کامل همایش نوشته شود):

Demchyshyn, M.G., 1997. Land slide hazard on hazard area. Proceeding of the International Symposium on Engineering Geology and Environment, Vol.2: 587-592.

مراجع فارسی نیز با همان ترتیب مراجع انگلیسی و رعایت علامت گذاری‌ها تهیه گردد.

 

4. نکاتی در مورد یادداشت فنی

- مقالات کوتاه پژوهشی هستند که در بردارنده نتایج کوتاه و مختصر یک پژوهش اصیل هستند.

- حجم دستاوردها و مطالب نوین آن‌ها کمتر و محدودتر از مقاله‌های کامل است.

- تعداد صفحه‌های آن برای این مجله حداکثر 8 صفحه است. 

 

 

 

جدول 1.اندازه و نوع قلم‌ها

 

اندازه قلم

نوع قلم

موقعيت استفاده

16

 تيتر پررنگ

عنوان مقاله

14

Bلوتوس

نام مؤلفان

11

Bلوتوس

چکيده و کلمات کليدی و لیست منابع فارسی

12

 B  لوتوس پررنگ

عناوين اصلي

12

  B  لوتوس ايتاليك

عناوين فرعي

12

B  لوتوس 

متن مقاله، عناوین جداول و شکل ها

9

Bلوتوس

متن جداول و شکل‌ها

12

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

10

Times New Roman

کلیه عبارات انگلیسی موجود در متن فارسی

11

Times New Roman

لیست منابع انگلیسی

 
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

اخبار
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران محفوظ می باشد .