English
مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
مشاهده مقالات شماره
 دوره7،شماره34
 
1
مطالعه عوامل زمينشناسي موثر بر وقوع زمين لغزش­هاي منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان
( 405 بازدید ) ( 131 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
شناخت عوامل زمين­شناسي موثر بر وقوع زمينلغزش­ها به منظور شناخت سازوکار آن­­ها و ارائه روش­هاي تثبيت داراي اهميت ويژه‌اي ­است. در اين پژوهش با بازديدهاي صحرايي، زمين­لغزش­هاي منطقه زمان­آباد در جنوب شرق همدان، در 10 ايستگاه، شناسايي شده و طي ­انجام آزمون­هاي آزمايشگاهي ترکيب کاني­شناسي، خصوصيات فيزيکي و مکانيکي مواد تشکيل دهنده لغزش­ها تعيين گرديده‏ است. سپس با استفاده از نرم افزار(slide ver5.014.2004) پايداري آنها در شرايط استاتيکي و ديناميکي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است. خاک‏هاي تشکيل دهنده لغزش­ها­ ، نهشته­هاي انتقاليافته يک کانال ديرينه مي­باشند که در آن­ها هفت لايه تشخيص داده شده است. از هفت لايه مذکور براساس رده بندي متحد خاک چهار لايه­SM-SP,SW SC,SP-SMوسهلايهCLنامگذاري گرديده­اند. کاني­هاي رسي موجود در لايه­هاي رسي (CL)ايليت، کائولينيت و مونت‌موريلونيت مي‌باشند. مهم­ترين عوامل لغزش­هاي موجود ترکيب کاني‌شناسي رس­ها، پنجه شويي شيب، گسل­هاي فعال، ناهمگني مواد شيب و وجود خزش مي‏باشد. با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده شيب­هاي مستعد گسيختگي ناهمگن هستند. ايستگاه هاي اول و چهارم که ناهمگني بيشتري ­دارند کمترين ضريب اطمينان را در حالت استاتيکي نشان مي­دهند. به جز ايستگاه‌هاي 5، 9 و 10 ساير ايستگاه‏ها در حالت ديناميکي ضريب اطمينان کمتر از يک دارند.
تخصص ها : زمين شناسي، زمين لغزش، روستاي زمان آباد، همدان، نرم افزار(ver 5.014)slide

2
تعيين اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازيک ارتفاعات جنوب شهر مشهد
( 391 بازدید ) ( 84 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
اولترابازیک‌های جنوب شهر مشهد بخش مهمی‌‌از افیولیت‌های مشهد را تشکیل می‌دهند. به دلیل افزایش قیمت زمین و توسعه شهر مشهد در ارتفاعات جنوبی آن و افزایش ساخت و سازها در این منطقه، مطالعه توده سنگ های اولترابازیک این منطقه و سیستم درزه‌های آن از لحاظ خصوصیات مهندسی توده‌سنگ و تأثیر آنها در ناپایداری شیب‌ها و ترانشه‌های ایجاد شده در این محدوده از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این مقاله برای محاسبه RQDاین سنگ‌ها سه روش تجربی مختلف استفاده شده است که نتایج حاصل از آنها همخوانی مناسبی را با هم نشان می‌‌دهند. علاوه بر تعیین شاخص کیفیت توده‌سنگ، پارامترهایی از قبیل تراکم وزنی درزه (Wjd) و حجم بلوک (Vb) نیز محاسبه شده که مشخصات بهتری از اندازه بلوک را ارائه می‌‌دهند. اندازه بلوک به عنوان یک داده ورودی بسیار مهم در بسیاری از محاسبات مهندسی سنگ است و با استفاده از روش‌های تجربی و مدلسازی‌های مختلف قابل تعیین می‌‌باشد.
تخصص ها : اندازه بلوک، اولترابازیک، خط برداشت، حجم بلوک، تراکم وزنی درزه

3
تأثیر خواص بافتی بر ویژگی­های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان
( 456 بازدید ) ( 96 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
برای درک ارتباط میان ویژگی­های مهندسی با ویژگی­های سنگ­شناسی، تعداد هشت نمونه از کنگلومراهای سازند قم در منطقه فامنین واقع در شمال­خاور استان همدان گردآوری شد. نمونه­ها برای تعیین مقاومت فشاری تک­محوری، شاخص مقاومت بار نقطه­ای، مدول الاستیسیته، تخلخل و چگالی خشک و اشباع تحت آزمون­های آزمایشگاهی قرار گرفتند. همچنین برش‌های نازک میکروسکوپی نمونه­ها، برای تعیین ویژگی­های­ سنگ­شناسی، پارامترهای بافتی و کانی­شناسی، مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش بر پایه نتایج تجزیه و تحلیل­های آماری، روابط پیش­بینی کننده چند­متغیره برای برآورد ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی با به­کارگیری ویژگی­های سنگ­شناسی و بافتی توسعه داده شده­اند. این مطالعه نشان می‌دهد که تاثیر پارامترهای بافتی بر روی ویژگی­های مهندسی، مهم­تر از ترکیب کانی­شناسی می­باشد. همچنین مشخص گردید که آرایش هم‌جوار Pp, Packing Proximity))،آرایش چگالی (Packing Density(Pd، شکل دانه­ها، میانگین اندازه دانه­ها و مقدار سیمان و زمینه، ویژگی­های بافتی هستند که تاثیر چشمگیری بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی نمونه­ها دارند. در مطالعه حاضر رگرسیون چند­متغیره خطی در چهار گام مختلف، شامل ترکیبات مختلفی از ویژگی­های سنگ­شناسی به عنوان پارامترهای ورودی برای هر ویژگی مهندسی، مورد استفاده قرار­گرفته است. سرانجام بهترین رابطه­ها برای پیش­بینی ویژگی­های مهندسی ارائه شده است.
تخصص ها : کنگلومرا، ویژگی­های سنگ­شناسی و مهندسی، رگرسیون چند­متغیره ­خطی، سازند قم، فامنین، همدان

4
اثر خصوصیات تودهسنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ايران مركزي
( 396 بازدید ) ( 44 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
خصوصیات تودهسنگ یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر بر نتایج حاصل از آتشباری می‎باشد. در این پژوهش با توجه به اهمیت خردایش بهینه در معدن‎کاری سعی بر این است تا اثر این خصوصیات بر توزیع اندازه سنگ‌های خرد شده در معادن مورد مطالعه شامل  معادن سنگ آهن چغارت، چادرملو و سه چاهون مورد بررسی قرار گیرد. جهت رسیدن به این هدف خصوصیات تودهسنگ در طول حدود 1961 متر خط پیمایش و 1771 متر پروفیل لرزه‎ای در غالب 51 بلوک انفجاری مورد ارزیابی قرار گرفت. از طرفی جهت اندازه‎گیری خردایش حاصل از آتشباری از روش پردازش تصاویر رقومی استفاده شد. بدین منظور با پردازش 1500 تصویر گرفته شده از سطح کپه‎های انفجاری، توزیع اندازه سنگ‌های خرد شده بدست آمد. بررسی تغییرات خردایش با توجه به تغییرات خصوصیات تودهسنگ نشان داد که با افزایش فاصله‎داری ناپیوستگی‎ها، تداوم ناپیوستگی‎ها، بازشدگی ناپیوستگی‎ها، افزایش سرعت موج طولی در سنگ بکر، افزایش زبری و مواجی بودن سطح ناپیوستگی‎ها، افزایش مقاومت تراکمی تک محوری سنگ بکر و افزایش عمود بودن ناپیوستگی‎ها بر سطح آزاد بلوک انفجاری اندازه مصالح حاصل از آتشباری نیز افزایش می‎یابد.  نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر خصوصیات تودهسنگ به اندازه مصالح حاصل از آتشباری می‎باشد.
تخصص ها : تودهسنگ، خردايش بهینه، آتشباري، ناپیوستگی

5
پیش بینی دوام طولانی مدت ماسه سنگ‌های سازند قرمز بالایی در مقابل پدیده ذوب - انجماد و هوازدگی نمک با استفاده از مدل تابع تخریب
( 416 بازدید ) ( 64 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
سنگ‌هایی که در معرض فرایندهای هوازدگی از قبیل ذوب - انجماد و تبلور نمک قرار مي‌گیرند یکپارچگی خود را از دست داده و در طی زمان معینی تخریب مي‌شوند. با افزایش تعداد و شدت چرخه‌های هوازدگی میزان این تخریب نیز بیشتر خواهد شد، هر چند که سرعت تخریب برای انواع مختلف سنگ‌ها متفاوت است. در این مطالعه دوام پذیری ماسه سنگ‌های سازند قرمز بالایی (منطقه آوج، جنوب غرب استان قزوین) در مقابل عملکرد چرخه‌های ذوب - انجماد و تبلور نمک، با استفاده از مدل تابع تخریب مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور تعداد 9 نمونه ماسه سنگ (مشخص شده با حروف ABCCGSS1TrMinو Sh)از بخش های مختلف سازند قرمز بالایی (در محدوده آوج –آبگرم) جمع‌آوری شده و پس از تعیین خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و کانی‌شناسی، در معرض آزمایش‌های ذوب - انجماد و تبلور نمک قرار داده شدند. مدل تابع تخریب این امکان را به ما مي‌دهد که بتوانیم پارامترهای معنی‌داری از قبیل ثابت تخریب و نیمه عمر را برای انواع مختلف سنگ‌ها محاسبه کرده و درباره تخریب آنها اظهار نظر کنیم. نتایج به دست آمده از این مدل نشان مي‌دهند که پارامترهای نیمه عمر و ثابت تخریب مي‌توانند در کارهای مهندسی و با صرف کمترین هزینه و زمان، جهت تعیین دوام سنگ‌ها به کار روند. همچنین این مدل نشان مي‌دهد که سرعت تخریب انواع مختلف ماسه سنگ‌ها متفاوت مي‌باشند.
تخصص ها : ماسه سنگ، سازند قرمز بالایی، مدل تابع تخریب، ثابت تخریب، نیمه عمر

6
زلزله‌هاي القائي در ساختگاه سدهاي کرخه و کارون3
( 373 بازدید ) ( 51 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در این مقاله الگوی لرزه‌خیزی در پهنه ساختگاه  دو سد مهم کرخه و کارون 3 قبل و بعد از آبگیری مورد ارزیابی قرار گرفته است. دستاوردها  نشان می‌دهد که بعد از آبگیری تغییر مشخصی در موقعیت کانون سطحی زمین‌لرزه‌ها، عمق کانونی و سایر  پارامترهای لرزه‌خیزی در پیرامون دریاچه سدهای مورد مطالعه صورت گرفته است. همچنین همبستگیخوبی بین تراز آب دریاچه سد و فراوانی زمین‌لرزه‌ها در هر دو سد مشاهده گردید. تنها اختلاف موجود در الگوی زمین‌لرزه‌های القایی دو سد این است که پاسخ  لرزه‌ای و تأخیر زمانی زمین‌لرزه‌ها نسبت به افزایش تراز آب در سد کارون کمی‌بیشتر از سد کرخه می‌باشد. این اختلاف به دلیل نفوذپذیری بیشتر سنگ کف در سد کارون 3 است.
تخصص ها : زمين‌لرزه القائي دریاچه  سد - سد كرخه - سد كارون3

7
بررسی تأثیر حفره­های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل­های متروی کرج)
( 394 بازدید ) ( 82 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
مطالعات انجام‌شده در زمینۀ تأثیر حفرات زیرزمینی بر پاسخ لرزه­ای زمین بیشتر بر روش‌های تحلیلی متمرکز بوده که ضعف اصلی آن‌ها، ساده نمودن بیش‌ از حد مسئله به لحاظ هندسه حفره و مشخصات مصالح است. لذا نیاز به مطالعات وسیع‌تر در این زمینه با استفاده از مد‌‌ل‌سازی عددی و همچنین روش‌های تجربی و به‌ویژه با در نظر گرفتن حفرات زیرزمینی واقعی ضروری است. در پژوهش حاضر این مهم بامطالعه بر روی تونل در دست احداث خط دوی پروژه­ی قطار شهری کرج مدنظر قرار گرفت. یازده محل در مجاورت این تونل و ایستگاه­های مربوط به آن انتخاب گردید و برای آن‌ها با استفاده از برداشت­های خردلرزه­سنجی، نسبت­های طیفی خردلرزه­ها بین نقاطی در سطح زمین و نقاط مرجع در کف تونل محاسبه گردید. برای چهار محل مطالعه به روش عددی اجزا محدود نیز صورت گرفت. نتایج مطالعات تجربی در کاظمینی و همکاران (2015) ارائه گردیده است. هدف مقاله حاضر ارائه نتایج به‌ دست‌ آمده از روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی است. نتایج نشان می‌دهند، حفره‌های زیرزمینی بر پاسخ‌های به‌ دست ‌آمده در سطح زمین تأثیر قابل ‌توجهی داشته، به‌طوری‌که حضور آن‌ها باعث افزایش بزرگنمایی در بازه‌های فرکانسی کوچک و بزرگ‌شده و با افزایش ابعاد حفره و نزدیک‌تر شدن به محور حفره مقادیر بزرگنمایی بیشتری قابل‌ مشاهده است.
تخصص ها : حفرات زیرزمینی، پاسخ لرزه‌ای، روش عددی، روش تجربی، خردلرزه، بزرگنمایی

8
یادداشت فنی: بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد
( 377 بازدید ) ( 36 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 34
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
بهره‌برداری ایمن از سد‌ها متکی بر سه عامل سلامت سازه، پایش رفتار سد و آمادگی برای شرایط اضطرار است. یکی از روش‌های پایش رفتار سد و اجزاء وابسته آن استفاده از نتایج تجهیزات ابزار دقیق نصب شده در نقاط مختلف سازه است. سد جیرفت یک سد بتنی قوسی است که از داده‌های اکستنسومتر‌های نصب شده آن به منظور تحلیل رفتار پی طی دوره 20 ساله بهره‌برداری سد استفاده شده است. این سد در 40 کیلومتری شمال شرقی شهر جیرفت و بر روی آهک‌های الیگومیوسن ساخته شده است. اکستنسومتر‌های سد جیرفت از نوع 4 شاخه‌ای بوده و دارای حداکثر عمق 40 متر می‌باشند که در دو وجه بالادست و پایین‌دست پی نصب شده‌اند. جابجایی‌های پی سد متأثر از بارگذاری مخزن بوده و منحنی‌های بالاآمدگی پی بالادست و نشست پی پایین‌دست هماهنگی نسبی با تغییرات تراز مخزن دارد. به منظور حذف اثرات تغییرات کوتاه مدت سالیانه در تغییر شکل‌های پی از تابع میانگین متحرک استفاده شده است. بیشترین مقادیر بالاآمدگی بالادست و نشست پایین‌دست در بلوک میانی سد و به ترتیب حدود 8 و 3 میلی‌متر می‌باشد. برخی بلوک‌های در پایین‌دست سد روند عمومی نشست را نشان می‌دهند که در حال حاضر دارای نرخ کمتر از 1/0 میلی متر در سال است. با توجه به دوام و ادامه نشست پایین‌دست در سالیان اخیر در بلوک‌های مذکور لازم است پایش رفتار سد به طور مرتب به انجام رسیده و هر گونه تغییری در روند جابجایی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
تخصص ها : ایمنی سد، بهره‌برداری سد، اکستنسومتر، رفتار پی، نرخ جابجایی، سد جیرفت

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

اخبار
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله علمی-پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران محفوظ می باشد .